నాడు నేడు. !

రేణిగుంట విమానాశ్రయంలో నేలపై బైఠాయించి నిరసన తెలుపుతున్న తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు. చిత్తూరు జిల్లా పర్యటనకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం వద్ద అనుమతి తీసుకున్నా రేణిగుంట విమానాశ్రయంలో చంద్రబాబు ని నిలిపివేసిన పోలీసులు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s