తెలంగాణ లో కరోన దృశ్య ఈరోజు నుండి రాత్రి కర్ఫ్యూ.

కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు నుండి మే 1st వరకు తెలంగాణలో రాత్రి పూట కర్ఫ్యూ పెట్టనున్నారు. రాత్రి 9 గంటల నుండి, ఉదయం 5 వరకు కర్ఫ్యూ కొనసాగుతుంది. వాణిజ్య వ్యాపారాలు రాత్రి 8 గంటలకే మూసివేయబడును. అని CS సోమేశ్ కుమార్ తెలిపారం.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s