తెలంగాణ కు తెలవారలేద? Most Of India Shutdown.

Source: Express Maps

దేశం లోని పలు రాష్ట్రాలు lockdown విధించగా మరికొన్ని రాష్ట్రాలు పాక్షికంగా lockdown ఆమలు చేస్తుంటే తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ lockdown అసలుకే ఉండదు అంటూ పేర్కొనడం వల్ల ప్రజలలో ద్వంద వైఖరి నెలకొంది.

కరోన నియంత్రణ కోసం lockdown ఏ సరైన మార్గం అని విశ్లేషకులు చెప్పిన, ప్రభుత్వం మాత్రం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యహరిస్తుండటంతో చాలా మంది ప్రభుత్వం పై నిరసన వ్యక్త పారుస్తున్నారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s